Derybos dėl susitarimų

Mes atstovaujame Jums tam, kad įgyvendintumėte susitarimus, kurių Jūsų įmonė negali laiku įvykdyti, nesvarbu, ar tai būtų atstumas, skubumas, aplinkybės. Mes taip pat padedame (su didžiausiomis garantijomis) vykdyti derybų procesus mūsų įtakos srityse, pateikdami Jūsų galimų partnerių tyrimą ir suteikdami gausią ir aktualią informaciją.